Životní prostředí

Do této kategorie: Životní prostředí patří životní situace, které jsou vypsány jako volby pod tímto popisem. Jednotlivé volby Vás navedou na ten správný formulář.

Žádost o souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu
Žádost o vydání závazného stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší
Žádost o vydání vyjádření/závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady